دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

بانک مرکزی اعلام کرد: میزان بدهی خارجی ایران در پایان مرداد 1401 به 7 میلیارد و 163 میلیون دلار رسید که 5 میلیارد و 239 میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 924 میلیون دلار نیز کوتاه‌مدت است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو رقمی بالغ بر 7 میلیارد و 131 میلیون یورو محاسبه شده که 5 میلیارد و 216 میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 195 میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 1400 معادل 8 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در پنج‌ماهه اول سال 1401 دارد.

بانک مرکزی ,