جمعه؛ 11 فروردین 1402

یک مشاور کسب و کارهای نوپا معتقد است اگر در اقتصاد ایجاد بهره وری شود و یک کسب و کار منبع درامد باشد و همچنین بازارهای جدید ایجاد کند، در مسیر دانش بنیانی شدن اقتصاد قرار خواهیم گرفت.

یک مشاور کسب و کارهای نوپا معتقد است هم اکنون کشور در بخشی از حوزه ها مانند نانو، تجارت الکترونیک، پزشکی مانند سلول های بنیادین و … دانش بنیان شده، ولی برای اینکه دانش بنیانی شدن روی اقتصاد کشور تاثیرگذاری داشته باشد، باید کسب و کارهای این حوزه هم توسعه یابد.

از سوی دیگر باید محصولات حاصل از دانش که تنها برای مصرف داخلی تولید می شود، به مرحله تجاری سازی، صادرات و درامدزایی هم برسد.

کشور به دنبال آن است که اقتصاد کشور را در بخش هایی که ممکن است، دانش بنیانی کند. به عبارتی با به‌ کارگیری دانش کالاها و خدمات ایجاد کند. ولی ایا کشور ما در مسیر اقتصاد دانش بنیان قدم گذاشته است؟ و برای دانش بنیانی شدن اقتصاد به چه مولفه ای نیاز است؟ و اصلی ترین چالش آن چیست؟

محمدرضا قدوسی؛ مشاور کسب و کارهای نوپا به «ایران اقتصادی» گفت: آنچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دانش بنیان تعریف کرده این است که باید محصول تولیدی دانش بنیان باشد. به عبارتی این معاونت بر اساس تعریفش شرکت ها را دانش بنیان نمی داند، بلکه باید محصولی مبتنی بر یک فرایند فناوری دانش بنیان تولید شده باشد، پس آن محصول دانش بنیان محسوب می شود.

قدوسی با بیان اینکه ما محصول دانش بنیان در کشور داریم، گفت: محصول دانش بنیانی را هم بر اساس یک دانش خاص پیچیده و فرایند، طراحی، فناوری و … در درون آن نمود پیدا می کند، می توان آن را ارزیابی کرد، بطوریکه برای اینکه محصولی را دانش بنیان بنامیم باید همه مولفه ها را دارا باشد.

4 ضلع مربع

این فعال حوزه بلاک چین با تاکید بر اینکه دانش بنیان شدن اقتصاد باید دارای 4 ضلع باشد، افزود: ضلع های این مربع شامل تولید فناوری دانش بنیان، فرایند دانش بنیانی، تامین مالی و نیروی انسانی نخبه است و اگر همه آنها باید با هم در کشور وجود نداشته باشد اقتصاد دانش بنیانی وجود نخواهد شد.

قدوسی مهم ترین چالش این مربع چهار ضلعی را نیروی انسانی عنوان کرد و بیان کرد: نیروی انسانی خبره و نخبه در حال مهاجرت است و باید وضعیت اصلاح شود و جلوی مهاجرت نخبگان و اهل فن گرفته شود، در غیر اینصورت نباید امیدی به دانش بنیان شدن اقتصاد داشت.

به گفته وی، زمانی اقتصاد دانش بنیان خواهد شد که انگیزه های اقتصادی، تیم سازی اقتصادی بر مبنای نیروهای انسانی کارکشته شکل بگیرد و انها کسب و کاری را راه اندازی کنند و با فرایندهای علمی و فناوری های روز، فناوری را به کسب و کار تبدیل کرده، تولید محصول کرده و درامدزایی کنند.

به اعتقاد مشاور کسب و کارهای نوپا، اگر منظور از اقتصاد دانش بنیان این است که جریان مالی منظم و بده و بستان و بازارگاه و تعاملات تجاری شکل بگیرد، این کسب و کار مبتنی بر دانش بنیان باید در مقیاس های بزرگ ظهور کند.

کسب و کار در مقیاس بزرگ

قدوسی در ادامه گفت: دانش بنیان شدن به این معنا نیست که تنها بخشی از مشکلات کسب و کارهای داخلی را رفع کند، چیزی که در گزارش هایی که در زمینه دانش بنیان از صدا و سیمای کشور پخش می شود گویای این موضوع است که باید آنها مشکلی از صنایع داخلی را حل کنند. البته این موضوع باعث غرور است، اما نمی تواند اقتصاد کشور را دانش بنیانی کند، بلکه زمانی می تواند این دانش بنیان شدن بر اقتصاد کشور تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد که ضمن حل مشکلات داخل، به مقیاس پذیری بالا و بزرگی برسد و بتواند به درامدزایی برسد و صادرات کند. آنجاست که می توان گفت ان کسب و کار دانش بنیان با خلق ثروت در اقتصاد کشور نقش داشته است.

وی یاد آور شد:  اگر کسب و کاری تنها مشکل چند وزارتخانه را حل کند که رشد نکرده و توسعه نخواهد یافت که بر اقتصاد کشور نیز تاثیر مثبت بگذارد.

صادرات محصول 

این فعال حوزه بلاک چین تاکید کرد: هم اکنون کشور در بخشی از حوزه ها مانند نانو، تجارت الکترونیک، پزشکی مانند سلول های بنیادین و … کشور دانش بنیان شده، ولی همانطور که گفته شد برای اینکه روی اقتصاد تاثیرگذاری داشته باشد باید کسب و کارهای این حوزه هم توسعه یابد. از سوی دیگر باید محصولات حاصل از دانش که تنها برای مصرف داخلی تولید می شود باید به مرحله صادرات و درامدزایی هم برسد.

به گفته قدوسی، در صورتی که کسب و کارهای دانش بنیان خلق ارزش کنند می توانند نهایت بیکاری و تورم را بهبود بخشند.

به اعتقاد این مشاور کسب و کارهای نوپا، اقتصاد دانش بنیان در سه زمینه باید موثر واقع شود. یک ایجاد بهره وری است. یعنی  کسب و کار بر پایه دانش بنیان باید بتواند در کشور درصدی بهره وری ایجاد کند.

از سوی دیگر باید منبع درامد باشد و سوم بازارهای جدید ایجادکند. اگر ما به این سه محور دست یابیم می توانیم بگوییم در مسیر دانش بنیانی شدن اقتصاد قرار گرفته ایم.