یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از شناسایی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مودی جدید خبر داد و گفت: از این تعداد، یک و نیم‌ میلیون مودی امسال اظهارنامه داده یا فرم تبصره ماده (۱۰۰) ارسال کردند.

به گزارش “ایران اقتصادی“،‌ محمدتقی پاکدامن، در نشست هم‌اندیشی واحد‌های اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در ادارات کل سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ و در چارچوب رویکرد تحول‌آفرینی شاهد رشد چشمگیری در شناسایی مودیان جدید و شناسایی فرار‌های مالیاتی بودیم.

وی افزود: یکی از دلایل مهم این امر ناشی از استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، رصد تراکنش‌های بانکی، ساماندهی دستگاه‌های پرداخت بانکی و واحدیابی‌های مؤثر و گزارش‌های فرار مالیاتی بوده و در نهایت طی سال گذشته، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد که از این تعداد، یک و نیم‌میلیون مودی امسال اظهارنامه داده یا فرم تبصره ماده (۱۰۰) ارسال کردند.

پاکدامن تأکید کرد: نظام مالیاتی در حال حاضر قادر است برای مودیانی که اظهارنامه تسلیم نمی‌کنند، باتوجه‌به اطلاعاتی که در سامانه‌های مالیاتی در اختیار دارد، اظهارنامه برآوردی تولید کند.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی عمدتاً ریشه در عدم تمکین مودی دارد، گفت: برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات جامع و اثرگذار در جهت کاهش اشکال مختلف عدم تمکین در این زمینه بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه، عدم تسلیم اظهارنامه، کم ابرازی درآمد، بیش اظهاری هزینه و سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی از جمله اشکال مختلف عدم تمکین محسوب می‌شوند، گفت: واحد‌های اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی درصورتی‌که اقدام به‌موقع و مؤثر داشته باشند، می‌توانند در کاهش عدم تمکین و مقابله با فرار مالیاتی بسیار نقش‌آفرین باشند.

معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: امروز در دنیا، افزایش تمکین مودی و ابراز مالیات از سوی مودی بسیار حایز اهمیت است و جایگاه حسابرسی در فرایند مالیات ستانی چندان پررنگ نیست؛ چرا که در این کشور‌ها اصولاً فرار از پرداخت مالیات بسیار پرهزینه است و مودیان اصولاً اجازه کتمان درآمد به خود نمی‌دهند.