یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

تازه ترین داده های آماری سازمان جهانی کار نشان می دهد که نرخ بیکاری کشورمان در مقایسه با میانگین شاخص مذکور در کشورهای منطقه آسیای غربی و مرکزی وضعیت بهتری داشته و به عبارتی پایین‌تر برآورد شده است.

به گزارش “ایران اقتصادی“،‌ شاخص نرخ بیکاری در کشور در فصول مختلف سال ۱۴۰۰ اعداد متغیر ۹.۶ تا ۹.۲ درصد را تجربه کرده و در حال حاضر براساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نرخ در تابستان سال‌ جاری در مقایسه با فصل مشابه در سال گذشته کاهش ۰.۷ درصدی داشته و به ۸.۹ درصد رسیده است.

در همین ارتباط براساس اطلاع سازمان بین‌المللی کار، نرخ بیکاری سال ۲۰۲۱ در منطقه آسیای غربی و مرکزی ۹.۸ درصد عنوان شده که نسبت به داده‌های نرخ بیکاری در کشور ما آمار بالاتری را نشان می‌دهد.

همچنین این شاخص در بین مردان و زنان کشورهای این منطقه به ترتیب ۹.۵ و ۱۰.۲ درصد برآورد شده و نرخ بیکاری جوانان در منطقه آسیای غربی و مرکزی نیز ۱۹.۳ درصد عنوان شده است.

بیکاری جهانی در فاصله یک دهه اخیر

آمار و اطلاعات شاخص نرخ بیکاری در جهان نیز میانگین این شاخص را در بین مردان ۶.۱ درصد و در بین جامعه در سن کار زنان در سطح کشورهای جهان ۶.۳ درصد نشان داده است.

همچنین داده‌های حوزه اشتغال و بیکاری اعلام شده توسط سازمان بین‌المللی کار در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ نیز میانگین نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های عمده بازار کار و مؤلفه تعیین کننده در سیاست‌های کلی حوزه اشتغال و البته نشان‌دهنده خروجی وضعیت اثربخشی برنامه‌های حوزه اشتغال، بین اعداد ۵.۸ تا ۶.۶ درصد متغیر اعلام کرده است.

براین اساس، کمترین میانگین شاخص نرخ بیکاری در سطح جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با ۵.۴ درصد و بیشترین آن در سال ۲۰۲۰ با عدد ۶.۶ درصد به ثبت رسیده است.

کرونا عامل رشد بیکاری در جهان

بر اساس نظر کارشناسان حوزه اقتصاد و بازارکار رشد فزاینده شاخص نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ را می‌توان محصول شیوع بیماری کرونا در جهان و اثرگذاری این پدیده در حوزه اشتغال ناشی از ایجاد محدودیت‌های گسترده اجتماعی در کشورهای مختلف دانست.

کسب و کارهای مختلف در سطح کشورهای جهان در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا به امروز نوسان بازارکار و اشتغال را به واسطه همه‌گیری کرونا تجربه کرده‌اند که تأثیر این مهم را در شاخص‌های کلان بازار کار و تولید مانند نرخ بیکاری و میزان مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌کنیم.

بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی کار آخرین داده‌های نرخ بیکاری در جهان حاکی از ثبت عدد ۶.۲ درصد به عنوان میانگین این شاخص است که نسبت به سال ۲۰۲۰ و با فروکش کردن آثار کرونا و بازگشت اشتغال و تولید به شرایط عادی، کاهش ۰.۴ درصدی داشته که البته همچنین پس از سال ۲۰۲۰ بالاترین شاخص نرخ بیکاری در مدت یک دهه گذشته را در اختیار دارد.

کشورهای امریکای لاتین بیشترین نرخ بیکاری را دارند

گفتنی است که بالاترین نرخ بیکاری در سال گذشته میلادی در سطح جهان در حوزه کشورهای منطقه امریکای لاتین و کارائیب به ثبت رسیده و منطقه آسیای غربی و مرکزی با نرخ بیکاری ۹.۸ درصد نیز پس از آن بیشترین میزان بیکاری در جهان را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده است.

گفتنی است کمترین میزان نرخ بیکاری در سطح کشورهای جهان نیز با ۳.۲ درصد در اختیار کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار داشته و آسیای شرقی و اروپای شرقی نیز به ترتیب با ۴.۶ و ۵.۳ درصد کمترین میزان نرخ بیکاری جهان در سال گذشته میلادی را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس، میانگین نرخ بیکاری در کشورمان در مدت یک‌سال گذشته پایین‌تر از کشورهای مناطق آسیای مرکزی و غربی و همچنین کشورهای امریکای لاتین و کارائیب اعلام شده است.

بیکاری جهانی زنان بیشتر از مردان است

داده‌های جهانی حوزه اشتغال نشان از ثبت میانگین نرخ بیکاری ۶.۱ درصدی برای مردان در سال گذشته میلادی داشته است درحالی که این نرخ در بین جامعه زنان در سن کار ۶.۳ درصد برآورد شده و این نشان از وضعیت بهتر میزان اشتغال مردان در جهان دارد.

بر اساس اعلام سازمان بین‌المللی کار بیشترین میزان نرخ بیکاری مردان در جهان در سال ۲۰۲۰ و کمترین میزان ثبت شده این نرخ نیز مربوط به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.

همچنین بیشترین نرخ بیکاری زنان در مدت یک دهه گذشته میلادی در سال ۲۰۲۰ و کمترین میزان این شاخص در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ثبت رسیده است.

روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور طی یک سال گذشته نشان از ارائه سیاست‌های اثرگذار در تناسب با ظرفیت‌های بازار اشتغال در حوزه نیروی انسانی و شاخص‌های هدف‌گذاری شده مرتبط با بازارکار است.

همچنین مقایسه روند اشاره شده با آمارهای جهانی اشتغال و بیکاری نیز بیانگر حرکت در مسیر درست با بهره‌مندی از برنامه‌ریزی‌های بازار اشتغال است.