پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

نمایندگان مجلس در جلسه امروز سه شنبه خود با ۱۸۴ رای موافق،‌ بار دیگر به وزیر صمت برای ابقاء‌ در این سمت اعتماد کردند.

به گزارش “ایران اقتصادی“، نمایندگان مجلس با مخالفت با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، مجددا به او رای اعتماد دادند.

تعداد آراء موافق استیضاح وزیر صمت ۸۴ رای، آراء مخالف استیضاح ۱۸۲ رای، آراء ممتنع ۶ رای و آراء‌ باطله نیز ۲ رای بوده است.

مجموعا ۲۷۴ نماینده امروز در صحن علنی مجلس در جریان طرح استیضاح وزیر صمت حضور داشتند.