یکشنبه؛ 21 خرداد 1402

معاون فناوری سازمان مالیاتی با اعلام ارسال پیامک مالیاتی به 515 هزار و 500 مالک خانه های خالی، گفت: هم اکنون کار در مرحله مطالبه و وصول مالیات است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، افشین خدامرادی گفت: مشمولین پرداخت مالیات خانه های خالی و مالیات خودروها و خانه های لوکس به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه تمامی خدمات مالیاتی این سازمان از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی به نشانی my.tax.gov.ir قابل انجام است، افزود: مشمولین مالیات خانه های خالی و مالیات خودروها و خانه های لوکس، برای صدور قبض و پرداخت آنلاین مالیات به این سامانه مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: سامانه مالیات بر خانه های خالی با هدف ارزش گذاری و محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، طراحی، توسعه و از دی ماه سال 1400 به عنوان بخشی از درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس my.tax.gov.ir راه اندازی شد.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: مودیان محترم مالیاتی می توانند با مراجعه به قسمت «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» این سامانه، علاوه بر مشاهده لیست املاک مشمول خود، نسبت به محاسبات مربوط، واکنش لازم را ثبت نموده و در صورت نیاز نسبت به صدور قبض و پرداخت
آنلاین آن اقدام نمایند.

خدامرادی همچنین درخصوص مالیات بر خودروها و خانه های لوکس نیز گفت: سامانه مربوط به این مالیات براساس الزامات آیین نامه بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 و بر مبنای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم طراحی و توسعه یافته و از دی ماه سال گذشته از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir در دسترس مودیان محترم قرار دارد.

وی افزود: این سامانه دارای قابلیت هایی از قبیل نمایش املاک مشمول مودی به تفکیک ملک و مالیات متعلقه، امکان چاپ قبض و پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانک ملی ایران و واریز مستقیم مالیات به شماره حساب اداره کل ذیربط و همچنین امکان ثبت اعتراض مودی مالیاتی است.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: لیستی حاوی تعداد 515 هزار و 500 خانه خالی از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده که برای مالکان این خانه ها پیامک اطلاع رسانی ارسال شده و هم اکنون در مرحله مطالبه و وصول مالیات است.