دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: به هیچ عنوان بحث افزایش قیمت و تغییر سهمیه بنزین در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، فریدون حسنوند گفت: هیچ‌گونه بحثی در مجلس، کمیسیون انرژی و دولت، مبنی بر تغییر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و به‌ عنوان رئیس کمیسیون انرژی به‌ شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان بحث افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه در دستور کار ما قرار ندارد.