دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اعمال تغییر در مدیریت وزارت صمت به صلاح نیست، گفت: تغییر وزیر صمت، تغییراتی را در مجموعه وزارت صمت به همراه خواهد داشت که خود این موضوع نیز آسیب به همراه دارد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم، به «ایران اقتصادی» گفت: عملکرد فاطمی امین رویکرد مثبت و روند رو به جلو دارد و گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس هم از وزارت صمت منتشر کرده حاکی از این موضوع است که عملکرد وی مثبت بوده است.

علی جدی؛ نماینده مردم شیروان (خراسان شمالی)، افزود: فاطمی امین در مدت یکسال که از کارش می گذرد توانسته ساختارها را در این وزارتخانه اصلاح کند؛ بنابراین تغییرات به صلاح نیست و باعث آشفتگی در این وزارتخانه می شود.

در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال صنعتی، تجارت، تنظیم بازار، تنظیم قیمت‌ها، در برخی موارد کاهش قیمت‌ها و به ویژه در حوزه صادرات مثبت و قابل قبول بوده‌ است.

به گفته وی، با رفتن وزیر صمت باز شاهد تغییرات در این وزارتخانه خواهیم بود و خود آسیب هایی را به این بخش که مسئولیت های سنگینی بر عهده دارد، خواهد زد.

به اعتقاد نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر اساس آمار و راستی آزمایی پاسخ های وزیر همواره برای اعضای کمیسیون قانع کننده بوده است.