جمعه؛ 19 خرداد 1402

ساعت کار بانک ها در استان تهران با پیشنهاد بانک مرکزی و همچنین تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تهران تغییر کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، ساعت شروع به کار خدمات‌رسانی بانک‌ها در این استان، ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح تعیین شد.

همچنین ساعت حضور کارمندان بانک‌ها در محل کار نیم ساعت زودتر، یعنی ساعت هفت صبح است.