جمعه؛ 11 فروردین 1402

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان مخالفت با استیضاح وزیر صمت در مجلس, خواستار عمل به تفکیک وزارت صمت از بخش بازرگانی و معرفی وزیر جدید از سوی دولت شد.

علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریز در گفتگو با “ایران اقتصادی” درباره طرح استیضاح وزیر صمت، گفت: شرایط کنونی برای استیضاح مناسب نیست، مخالف استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم.

وی افزود: یکی از کارهایی که از وزیر صمت خواسته شد این بود که وزارتخانه را تفکیک کرده و دولت دو وزیر برای این دو وزارتخانه معرفی کند اما این خواسته مجلس انجام نشده است.

منادی در ادامه گفت: نیاز به استیضاح نیست، دولت باید وزارتخانه را تفکیک کرده و دو وزیر هم به مجلس معرفی کند. مجلس نباید به حذف وزیر صمت بپردازد.