جمعه؛ 11 فروردین 1402
مالیات دستگاه پوز کارت خوان

حدود 22 میلیارد تراکنش پرداخت در نیمه نخست امسال از طریق سامانه های کارتخوان فروشگاهی، پرداخت های موبایلی و پرداخت های اینترنتی به ثبت رسید که 5.3 میلیارد از کل تراکنش ها در تهران بوده است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در 6 ماهه نخست سال جاری در سامانه «شاپرک» تعداد 21 میلیارد و  807 میلیون و 651 هزار و 341 تراکنش صورت گرفته که از این تعداد 5 میلیارد و 370 میلیون و 851 هزار و 226 مورد مربوط به تهران و تعداد 16 میلیارد و 436 میلیون و 800 هزار و 115 مربوط به سایر استان‌ها بوده است.

همچنین، از کل تراکنش‌های انجام شده در کشور تعداد 627 میلیون و 839 هزار و 546 مورد به تراکنش‌های موبایلی مربوط بوده است.

تعداد 20 میلیارد و 135 میلیون و 397 هزار و 22 مورد تراکنش نیز از پایانه‌های فروش انجام شده و تعداد یک میلیارد و 44 میلیون و 414 هزار و 773 تراکنش نیز اینترنتی بوده است.

در تراکنش‌های موبایلی سطح کشور بیشترین مورد با 627 میلیون و 838 هزار و 913 تراکنش به پرداخت قبض و خرید شارژ اختصاص یافته است.

همچنین در پایانه‌های فروش، برتری با خرید بوده که تعداد 18 میلیارد و 697 میلیون و 985 هزار و 495 مورد تراکنش را شامل می‌شود.

بعلاوه، در تراکنش‌های اینترنتی نیز بیشترین تراکنش با 717 میلیون و 262 هزار و 839 مورد به خرید تعلق گرفته است.