دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

آیین نامه اجرایی اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت های دانش بنیان با هدف حمایت از تعمیق فناوری در این شرکت ها توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، به موجب مصوبه جدید هیات وزیران و طبق ماده (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان متقاضی متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود:

– حداکثر ۳۰ درصد سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور

– سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکت های مذکور در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد.

براساس آیین نامه اجرایی بند قانونی یاد شده، مواردی که به عنوان سرمایه گذاری شرکت های مندرج در این آیین نامه مورد تأیید نمی باشد، عبارتند از: هزینه کرد مرتبط با خرید زمین، ساختمان و یا احداث آن و هزینه های عمرانی عمومی از قبیل تسطیح، دیوارکشی، محوطه ­سازی و راهسازی و خرید خودرو.

مصادیق سرمایه گذاری، فهرست اسامی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور دارای مجوز از مراجع ذی ربط و فهرست صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم که مورد تأیید و واجد شرایط می باشند، تا پایان دی ماه هرسال، برای بهره برداری در سال بعد توسط دبیرخانه شورا منتشر و اعلام عمومی می گردد. درصورت عدم انتشار فهرست در هر سال، آخرین فهرست منتشر شده دارای اعتبار است.