یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی، از مجموع ۵۱۵ هزار خانه خالی معرفی شده به سازمان امور مالیاتی، هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان مالیات وصول شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در مجموع ۵۱۵ هزار و ۴۹۳ هزار خانه خالی به این سازمان معرفی شده و طی سال گذشته هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان از محل دریافت مالیات از خانه‌های خالی وصول شده است.

به منظور اجرا نمودن دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر اصلاحی مصوب 5 آذر 1399 قانون مالیات های مستقیم و جزء 2 بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اطلاعات تکمیلی و به روز شده دریافتی از وزارت راه و شهرسازی دریافت شده از درگاه سامانه املاک و اسکان کشور تعداد 515 هزار و 493 واحد مسکونی خالی شناسایی و اعلام شده است.

مالیات موضوع بند مذکور بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبات مالیات واحدهای مسکونی خالی مورخه ششم مهرماه سال 1400 محاسبه و مراتب از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به مالکان واحدهای مسکونی خالی اعلام شده است.