جمعه؛ 19 خرداد 1402

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصارف دو هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی در دولت گذشته و رشد ۴ دهم درصدی اقتصاد، بیان داشت: بازی با کلمات واقعایات را تغییر نمی دهد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، مسعود میرکاظمی با تاکید بر اینکه با وجود مصارف ۲۹۰۰ همتی در دولت قبل، رشد اقتصادی فقط چهار دهم درصد بود، گفت: متاسفانه با وجود رشد شدید مصارف کشور در دولت گذشته، رشد اقتصادی به کمتر از چهار دهم درصد رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در دولت گذشته طی ۸ سال بالغ بر ۲ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان عملکرد مصرف وجود داشت، اما متاسفانه خروجی آن سقوط شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی شد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: در حالی‌ که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود، میانگین رشد اقتصادی به کمتر از چهار دهم درصد (۴.۰ درصد) رسید.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رشد اقتصادی کمتر از ۴ دهم درصدی طی برنامه در حالی رقم خورد که بخش قابل توجهی از ۲ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان دولت گذشته از استقراض تامین شد؛ موضوعی که امروز دولت سیزدهم را به دردسر‌های فراوان انداخته است.

میرکاظمی ادامه داد: با تمرکز دولت برافزایش درآمد‌ها و انضباط مالی، علاوه بر پرداخت بخشی از این بدهی، بنا بر آمار بانک مرکزی در ۶ ماه اول عملکرد دولت یعنی پائیز و زمستان سال گذشته، رشد اقتصادی به ۵ درصد رسید و در بهار امسال نیز عدد ۳.۴ درصدی را ثبت کرد که بیانگر نتیجه‌بخش بودن اقدامات اقتصادی دولت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: بازی با کلمات هیچ‌گاه واقعیت تلخ اقتصادی و عملکردی که مردم نتایج آن را در سفره‌های خود لمس کردند، قلب نخواهد کرد.