پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

مهم ترین مسئله سال های گذشته دولت روحانی، کسری سنگین بودجه و استقراض از منابع بانک مرکزی و چاپ پول بود که آثار منفی آن به صورت تورم در زندگی مردم نمایان می شد، اما دولت سیزدهم مهار کسری بودجه و توقف استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود قرار داد و طبق آمارها در یکسال اخیر در زمینه کاهش کسری بودجه به موفقیت هایی نیز دست یافته است.

رئیس مجلس یازدهم نیز مهم ترین دغدغه مجلس را اصلاح ساختار بودجه برای کمک به دولت سیزدهم می داند. اما دولت دوزادهم به چه دلایلی با کسری بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 روبرو شد و برای اینکه دولت سیزدهم با کسری بودجه مواجه نشود، باید چه اقدام هایی را در دستور کار خود قرار دهد؟

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو معتقد است دولت دوازدهم به علت داشتن درامد پایدار اندک با کسری بودجه روبرو شد.

میرتاج الدینی به «ایران اقتصادی» گفت: دولت قبل نتوانست مطابق بودجه بندی حرکت کند، از این رو برای جبران کسری بودجه دست به دامن استقراض از بانک مرکزی و چاپ اوراق مشارکت و فروش اموال و سهام به مردم شد که با این اقدام ها، رشد نقدینگی و تورم را بوجود آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت سیزدهم برای جلوگیری از تورم به سمت اصلاح نظام ساختاری بودجه حرکت کرد، به طوریکه برای بودجه امسال در گام اول چاپ و انتشار اوراق مشارکت را کاهش داد. از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی نیز سیر نزولی پیدا کرد.

وی در ادامه گفت: دولت سیزدهم به دنبال افزایش درآمدهای پایدار است، از این رو برای اینکه در سال 1402 هم با کسری بودجه مواجه نشود، باید همین روند را ادامه دهد. هزینه ها را کاهش داده و درامدهای پایدار را  ارتقا دهد و چاپ و انتشار اوراق مشارکت را کاهش داده و از بانک مرکزی استقراض نکند.