جمعه؛ 19 خرداد 1402

صندوق بین‌المللی پول با برآورد ارزش 1559 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲، اعلام کرد: تراز حساب جاری ایران در این سال نیز ۳۲ میلیارد دلار پیش بینی می شود.

به گزارش ایران اقتصادی“، صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال را ۳۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد.

در سال 2021 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص 1449 میلیارد دلار محاسبه شده بود. به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از 17082 دلار در سال 2021 به 18663 دلار افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، درآمدهای دولت ایران در سال 2022 با رشد 53 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به 829 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل 539 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.

هزینه‌های دولت ایران نیز در سال 2022 با رشد 51 درصدی مواجه می‌شود و از 826 هزار میلیارد تومان در سال 2021 به 1248 هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2022 با افزایش 21 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به 32 میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل را 11 میلیارد دلار اعلام کرده است.

افزایش بدهی خارجی ایران

این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را 2852 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش می‌یابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل 2410 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول صادرات ایران که در سال 2021 با رشد 14.4 درصدی مواجه شده بود در سال 2022 نیز 13.7 درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد 22.6 درصدی در سال 2021 در سال جاری تنها 6.5 درصد رشد خواهد کرد.

کل پس‌اندازهای ملی در سال 2021 معادل 42.01 درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به معادل 41.75 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین جمعیت ایران در پایان سال 2021 84.84 میلیون نفر برآورد شد و انتظار می رود جمعیت ایران در پایان سال 2022 به 85.69 میلیون نفر برسد.