پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
کسری بودجه

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه کسری بودجه چالش تمامی دولت ها در دهه های اخیر بوده است، تبدیل ارز به ریال و همچنین هزینه کرد اضافه در حقوق ها را دو دلیل بروز کسری های سالانه بودجه دانست.

به گزارش “ایران اقتصادی“کسری بودجه یکی از چالش هایی است که دولت ها با آن روبرو هستند و با وجود افت خیز ارقام در سال های گوناگون, اما تمامی دولت ها با مسئله کسری بودجه مواجه شده اند.

طی سال های اخیر و در زمان دولت های قبل، برخی روش های پرهزینه برای جبران کسری بودجه از سوی دولت وقت مورد استفاده قرار گرفت که از طریق استقراض از منابع بانک مرکزی، به تورم نیز دامن زده شد.

به صورت کلی، کسری بودجه و شکل گیری آن دلایل مختلفی دارد که در این گفتگو به مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد و راهکارهای برطرف کردن مشکلات آن را نیز بررسی می کنیم. در واقع با شناسایی دلایل ایجاد کسری بودجه، می توان بهترین راهکار برای رفع آن را در نظر گرفت و اجرا کرد.

فرشید ایلاتی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با “ایران اقتصادی” در خصوص دلایل بروز کسری بودجه، عنوان کرد: معمولا بخش عمده ای از کسری به علت پرداخت های جاری دولت ها شکل می گیرند که حقوق نجومی از جمله آنها است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: با کنترل هزینه ها می توانیم شرایط را برای جبران و کاهش این کسری آماده کنیم. همچنین با شفاف کردن حقوق ها نیز می توانیم نه تنها این کسری را جبران کنیم، بلکه از سوی دیگر می توان به بررسی های لازم در خصوص صرف منابع توسط سازمان ها و ارگان ها پرداخت.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر می توانیم با ایجاد ارزش افزوده در کشور بخشی از کسری بودجه را جبران کنیم. یکی از مشکلات فعلی حوزه بودجه مربوط به بودجه ارزی است که معمولا دولت ها به منظور پوشش کسری خود به بازار ورود کرده و قیمت ارز را دستخوش تغییر می کند.

ایلاتی ادامه داد: به منظور جلوگیری از این امر باید تبدیل ارز به ریال در بودجه صورت نگیرد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد تورم و کسری بودجه همه ساله به صورت چرخشی تکرار نخواهد شد.

به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، از سوی دیگر با افزایش صادرات در کشور می توانیم در کشور ثبات ارزی ایجاد کرده و کسری بودجه را از بین ببریم. در چنین شرایطی میزان هزینه های دولت ثابت خواهد بود و دولت می تواند کشور را سال آینده با هزینه متعادل تری اداره کند.