یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

عملکرد نظام بودجه ریزی کشور در سال های اخیر باعث شد تا با وجود درآمدهای نفتی و مالیاتی، دولت قبل با صدها هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شود، به طوریکه بر اساس بودجه سال 1400، در دولت دوازدهم بیش از 480 هزار میلیارد تومان کسری بودجه شناسایی شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختار بودجه است و می خواهد ساختار بودجه سال 1402 را به گونه ای اصلاح کند تا در این سال کسری بودجه حذف و یا به کمترین میزان برسد.

اما این سوال پیش می اید که دولت باید چه اقداماتی را در ساختار بودجه اصلاح کند تا بتواند علاوه بر تامین منابع مورد نیاز کشور، به سمت استقراض و چاپ پول نرفته و در سال 1402، بودجه تورمی شکل نگیرد.

یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد دولت باید نه تنها هزینه های جاری خودر را کاهش دهد، بلکه باید بیشترین بودجه را به بخش عمرانی و تولید اختصاص دهد تا با درامد بیشتر و با دریافت مالیات و صادرات بتواند درامد کسب کرده و همچنین با کاهش وابستگی به درامد نفتی با کسری بودجه نیز روبرو نشود.

اصلاح ساختار هزینه های جاری

علی قنبری کارشناس اقتصادی به «ایران اقتصادی» گفت: یکی از راه هایی که باعث می شود دولت با کسری بودجه مواجه نشود، اصلاح ساختار هزینه های جاری در بودجه است.

قنبری افزود: برخی از دستگاه های دولتی با اینکه بودجه به آنها اختصاص می یابد، ولی این دستگاه ها کار مفیدی انجام نمی دهند؛ بنابراین نباید در ساختار جدید بودجه ریزی به این دستگاه ها بودجه ای اختصاص یابد تا دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه نشود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید در ساختار اصلاح بودجه، بودجه بیشتری را برای بخش عمرانی در نظر بگیرد، تاکید کرد: آنچه باعث توسعه، پیشرفت و درآمدزایی برای دولت می شود هزینه در بخش عمرانی است. از این جهت دولت باید در ساختار بودجه سال آینده به بخش عمرانی توجه بیشتری داشته باشد.

پرهیز از محاسبه درآمدهای غیرواقعی

وی یکی از دلایل کسری بودجه دولت را محاسبه درآمدهای غیرواقعی عنوان کرد و گفت: درآمدها هم باید به صورت حقیقی و واقعی محاسبه کرده و دولت از تنظیم درآمدها به صورت غیرواقعی پرهیز کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت باید تلاش کند تا سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب شود و به مسیر تولید هدایت شود  تا صادرات هم گسترش یابد.

قنبری با اشاره به اینکه دولت معمولا درآمدهایش را از منابع نفتی و مالیات بر درآمد تامین می کند، افزود: در نظر گرفتن درامد ناشی از نفت نیز باید براساس واقعیت ها باشد و در بودجه لحاظ شود تا با کسری بودجه مواجه نشود. به هر حال فعلا امکان قطع وابستگی به نفت وجود ندارد، ولی دولت می تواند در ساختار بودجه سال 1402 وابستگی به درامد نفتی را برای تامین بودجه کاهش دهد.

دولت به درآمدهای مالیاتی متمرکز شود

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، دولت باید روی کسب درامد از راه درامدهای مالیاتی متمرکز شود، از این رو در این مسیر هم دولت باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. معافیت های مالیاتی را که برای برخی نهادها در نظر گرفته شده را باید بردارد و سیستم مالیاتی را ارتقا دهد تا به صورت کامل از حالت سنتی خارج شود.

به گفته وی، دولت باید از سوی دیگر درامدهای ناشی از عوارض را منطقی براورد کرده و به صورت دقیق محاسبه کند تا کسری بودجه رقم نخورد.

قنبری با اشاره به اینکه برای مواجه نشدن دولت با کسری بودجه دولت باید سیاست های پولی و مالی را اتخاذ کرده و تورم را کنترل کند، بیان کرد: در بودجه ریزی باید چند هدف مشخص هم مانند کنترل تورم و ایجاد اشتغال و افزایش تولید و … هم دیده و در این مسیر گام هایی برداشته شود، به طوری که برای رسیدن به این اهداف مشخص سیاست های راهبردی این مسیر تقویت شود تا شکل عملیاتی به خود بگیرد

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، دولت همچنین باید بودجه را به سمت تولید هدایت کند تا این بخش تقویت شود و از هدفگذاری های غیرواقعی که در شرایط کنونی کشور امکان عملیاتی شدن ندارد و از اهدافی که محقق نمی شود در ساختار بودجه پرهیز شود.