جمعه؛ 11 فروردین 1402

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و پيوست‌هاي پنج‌گانه آن از سوي رئيس جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“ٰ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ كشور، پنج پيوست دارد كه شامل برنامه زمان‌بندي تدوين لايحه، ضوابط مالي لايحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌هاي بودجه دستگاه‌هاي اجرايي، دستورالعمل جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و دستورالعمل بودجه شركت‌هاي دولتي است.

در قسمتي از مقدمه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ كه به امضاي «سيد ابراهيم رئيسي»، ‌رئيس جمهوري اسلامي ايران، رسيده، آمده است: «با اتكال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادست از جمله سياست‌هاي كلي برنامه هفتم و اسناد آمايش سرزمين و سند تحول دولت مردمي و بر اساس آسيب‌شناسي و تحليل شرايط اقتصادي كشور، رويكردهاي كلان و خط مشي تدوين بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلي «دستيابي به رشد باثبات اقتصادي، عدالت محوري و كارآمدسازي نظام حكمراني» به شرح زير ابلاغ مي‌شود.

دو شرط مهم براي موفقيت و حصول به اهداف، پايبندي و تعهد جمعي مديران و كاركنان خدوم در تلاش مخلصانه براي تحقق آرمان‌هاي نظام اسلامي و هم‌گرايي و هم‌افزايي يكپارچه دستگاه‌هاي اجرايي در پيگيري تحقق برنامه هاي اقتصادي دولت است.»