یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران در سال جاری را به ترتیب ۳ درصد، ۴۰ درصد و ۹.۴ درصد اعلام کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 از سوی صندوق بین الملی پول، 4.7 درصد اعلام و پیش بینی شد که در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران به 3 درصد می رسد.

این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2021 را 40.1 درصد برآورد و پیش بینی کرده نرخ تورم ایران در سال جاری به 40 درصد برسد که اندکی نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.

طبق پیش بینی این نهاد بین المللی وضعیت تراز حساب های جاری ایران نیز در سال جاری بهبود خواهد یافت و به معادل 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

تراز حساب های جاری ایران در سال قبل معادل 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

نرخ بیکاری ایران در سال قبل 9.2 درصد برآورد شده و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، این رقم در سال 2022 به 9.4 درصد خواهد رسید.