جمعه؛ 19 خرداد 1402

با حکم وزیر اقتصاد «نصرالله ابراهیمی» به عنوان سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، سید احسان خاندوزی طی حکمی «نصراله ابراهیمی» را به سمت سرپرست دبيرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي منصوب کرد.

از جمله سوابق اجرایی سرپرست جدید دبيرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي می توان به مسئولیت هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضاییه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار اشاره کرد.

گفتنی است، وی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است.