یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

جلسه شورای اقتصاد امروز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و طی این نشست، خط مشی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، محمد مخبر در جلسه شورای اقتصادی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد اقتصادی کشور، گفت: با جهت گیری مناسبی که رئیس جمهور در خصوص توسعه روابط با کشورهای منطقه در پیش گرفته، فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شده است.

وی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهم و اثرگذاری در رشد اقتصادی کشور دارد؛ از این رو لازم است در بخشنامه بودجه سالانه، تکالیف، وظایف و ماموریت هایی در جهت رشد سرمایه گذاری برای هر دستگاه اجرایی دیده شود به نحوی که عملکرد آنها قابل ارزیابی و بررسی باشد.

معاون اول ريیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص وضعیت بازار انرژی در جهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر از یکسو تولید گاز در کشور متناسب با ذخایر موجود نیست و از سوی دیگر مصرف نیز تناسبی با شرایط کشور ندارد.