شنبه؛ 05 فروردین 1402

در صورت تصویب لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان توسط مجلس، افزایش حقوق ها به صورت پلکانی اعمال خواهد شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در صورت تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می شود.

در بندی از این لایحه آمده است، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنان‌شان زیر ۳۵ درصد است می توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند.

متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود.

در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است.