جمعه؛ 11 فروردین 1402

مصطفی رناسی؛ عضو اتاق بازرگانی اصفهان در یادداشتی برای ایران اقتصادی با تاکید بر لزوم رفع موانع پیش روی شکل گیری همکاری های اقتصادی در قالب پیمان شانگهای، گفت: پتانسیل خوبی برای کشور در زمینه مراودات اقتصادی فراهم شده است.

بعد از سال ها تلاش، دولت سیزدهم توانست کشور را عضو سازمان همکاری های شانگهای کند، که اقدام بسیار خوبی است. کشورهای عضو این پیمان بسیار مهم و قابل توجه هستند و اینکه کشور در این پیمان حضور دارد پتانسیل بالقوه ای برای کشور ما به خصوص در حوزه اقتصادی دارد، اما آن به این معنا نیست که از فردا اقتصاد ما با این عضویت بهبود می یابد.

بنابراین برای بالفعل شدن این پتانسیل ها باید موانعی که بر سر راه توسعه اقتصادی وجود دارد، برداشته شود. به عنوان مثال ممکن است فردی پاسپورت و ویزای رفت و امد به 150 کشور دنیا را دارا باشد، اما این فقط بالقوه است و برای اینکه بتواند به تمام این کشورها سفر کند باید هیچی مانعی بر سر راهش نباشد. پول کافی داشته باشد، ممنوع الخروج نباشد و …

کشورهای عضو این پیمان هم به دنبال منافع خود هستند و قطعا کاری نمی کنند که به ضرر آنها باشد و معامله نمی کنند. برای اینکه کشور بتواند از این فرصتی که پیش رویش قرار گرفته به خصوص در حوزه اقتصادی استفاده کند، باید دولت در رفع موانع آن بکوشد.

بسیاری از کشورها اولویت اقتصادی دارند و منافع سیاسی خود را با منافع اقتصادی خود تنظیم می کنند. موانعی که کشور در توسعه اقتصادی حتی با کشورهای عضو پیمان شانگهای دارد بسیار بزرگتر است.

باید قبول کنیم که اولویت اول کشور ما اقتصاد نیست، بیشتر سیاسی است؛ بنابراین باید به فکر حل FATF هم باشند تا بحث توسعه اقتصادی هم شکل بگیرد.