جمعه؛ 11 فروردین 1402

بهنام تاج الدینی؛ عضو اتاق بازرگانی ارومیه در یادداشتی برای ایران اقتصادی، پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای را یک فرصت مناسب برای بخش تجار کشور دانست و معتقد است باید از این امکان استفاده شود.

باعث خوشحالی است که با اقدام های دولت سیزدهم کشور ما به سازمان همکاری های شانگهای پیوسته است. یکی از مهم ترین مزایای پیوستن ما به پیمان شانگهای توسعه تجارت صادرات محصولات غیرنفتی است.

با پیوستن به اینگونه پیمان ها تجارت صادراتی کشور ما افزایش می یابد و امتیاز بسیار خوبی برای صادرات غیرنفتی مانند کشاورزی محسوب می شود.

البته در این مسیر موانعی برای کسب و کارهای داخلی به خصوص برای صادرات غیرنفتی در کشور وجود دارد و باید این موانع را حل کنند تا تولیدکنندگان بتوانند از این فرصتی بزرگی که برای کشور پیش امده در صادرات استفاده کنند. در حال حاضر، بازار بزرگی برای تولیدکنندگان محصولات غیرنفتی کشور فراهم است و باید با رفع موانع از این فرصت استفاده شود.

به نظرم بحث FATF یک بحث سیاسی است، اما بدون پیوستن به آن، فعلا که کشور توانسته عضو سازمان همکاری های شانگهای شود.

به نظر می رسد جنگ روسیه و اوکراین موجب شده تا خیلی به بحث FATF ورود نکنند، چون در شرایط تحریمی که کشورهای عضو مانند روسیه دارد، به تجارت نیاز دارند و امکان اینکه در این زمینه سخت گیری صورت نگیرد، وجود دارد.