یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی برای ایران اقتصادی، پیوستن ایران به پیمان شانگهای را زمینه ساز عبور کشور از تنگناهای اقتصادی دانست و افزود که حضور ایران در سازمان همکاری های شانگهای، امکان مبادلات تجاری با کشورهای طرف معامله را افزایش می دهد.

پیوستن ما به پیمان شانگهای به عنوان نهمین عضو، موجب می شود از ظرفیت بسیار بزرگی برای همکاری ها، پیمان های اقتصادی و داد و ستدهای مالی بین مجموعه کشورهای عضو پیمان برخوردار باشیم و البته برخلاف صحبت های دولت قبل، عضویت ما در این پیمان، منوط به قبول حضور ما در کنوانسیون FATF نیست. ما با عضویت در پیمان شانگهای و بدون الحاق به FATF می توانیم تحریم هایی که امریکا علیه ما تحمیل کرده است را تا حدود زیادی بشکنیم و بی اثر کنیم. به عبارت دیگر با این عضویت دائم، شرکت ها و بانک های عضو پیمان شانگهای با ما همکاری اقتصادی و دادوستد مالی خواهند داشت بدون اینکه مشکلی برای ما ایجاد شود. این پیمان، خارج از روابط ایران با تحریم های غرب این پیمان برقرار شده و کمک کننده خواهد کرد. حقیقتا ما از همان ابتدا می دانستیم که عضویت ما در چنین نهادهای بین المللی و منطقه ای، منوط به قبول الحاق به FATF نیست هر چند ما از 41 توصیه ۳۹ مورد آن را اجرایی و عملیاتی کردیم و فقط دو توصیه باقی ماند، آن هم قبول کنوانسیون های CFT و پالرمو بود. بنابراین گمان می کنم خیلی روشن باشد که حضور ما در این پیمان یک فتح باب جدید، آن هم با کشورهای توانا و مقتدری مثل چین، روسیه، هند و تعدادی از کشورهای اوراسیا خواهد بود. با پیوستن به پیمان شانگهای، امکان مبادلات تجاری بین ما و این کشورها افزایش می یابد و تنگناهای اقتصادی نیز بشدت کاهش خواهد یافت.