جمعه؛ 11 فروردین 1402

محمدعلی عباسی؛ مسئول سابق توسعه روابط اقتصادی ایران - ازبکستان در یادداشتی برای ایران اقتصادی فراهم شدن گسترش مناسبات تجاری ایران با اعضای سازمان همکاری های شانگهای را یک قدم مثبت برشمرد و افزود: از طریق این پیمان ها،‌ موانع توسعه اقتصادی کشور برداشته می شود.

از اقدام دولت سیزدهم در پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای بسیار خرسندم. کشور ما به هر پیمان و کنفوانسیونی در دنیا بپیوندد و عضو آن شود باید استقبال کرد، چرا که عضویت در این پیمان ها اقتصاد کشور ما را توسعه داده و موانع توسعه اقتصادی با دیگر کشورها را کاهش می دهد.

عضویت در سازمان همکاری های شانگهای باعث می شود ما به دنبال توسعه اقتصادی در کشور باشیم. عضویت در این پیمان مزایای زیادی دارد چون کشورهایی با جمعیت بالا عضو این پیمان هستند و بازار بزرگی پیش روی کشور ماست. به جز چین و هند و روسیه، کشورهای سابق عضو شوروی نیز در این پیمان حضور دارند، از این جهت عضویت در این پیمان برای کشور ما هم ارزش و هم افتخار است.

ما باید با روابط بین اللملی مطلوب بتوانیم با کشورهای عضو ان ارتباط بیشتری گرفته و توافقات خوبی را رقم بزنیم، از این رو ما از این عضویت بسیار خرسندیم و می تواند برای کشور ثمرات خوبی در بر داشته باشد.

ما بدون پیوستن به FATF می توانیم عضو این پیمان شویم و همانطور که مشاهده می کنیم بدون پیوستن عضو هم شدیم، ولی باید این موضوع را بپذیریم که نمی توانیم بسیاری از عملیات ها را با کشورهای عضو انجام دهیم.

برای روشن شدن موضوع مثالی می زنم. مصداق این موضوع مانند عضویت ما در یک باشگاه فوتبال است. همین که ما قدمی برداشته و عضو باشگاه شده ایم تا ورزش کنیم، تصمیم بسیار خوب و عالی است ولی الزاما با عضویت نمی توانیم به عنوان بازیکن در زمین حاضر شده بازی کرده و مسابقه دهیم، ولی حضور ما در این باشگاه می تواند ابزارهایی که نیاز داریم را متبلور کند.

به عبارتی با حضور در این باشگاه متوجه می شویم که برای ادامه کار به چه پیش نیازهایی احتیاج داریم و باید آنها را نیز آماده کنیم تا بتوانیم به عنوان بازیکن در زمین بازی حضور یابیم.

عضویت ما در پیمان شانگهای نیز همینگونه است. همین که عضو شده ایم و این امکان را دولت سیزدهم فراهم کرده بسیار خوب است و بعد از این کشور از تمام شرایط عملیاتی کردن کار و تجارت نیز مطلع می شود و برای رفع موانع گام برمی دارد.

امیدوارم با قدمی که رئیس جمهوری دولت سیزدهم برداشته است توسعه اقتصادی با کشور ازبکستان نیز دوباره شکل بگیرد و پیش از این هم 18 پروتکل با این کشور امضا کرده اند و این نیز باب خوبی است برای توسعه مناسبات اقتصادی با این کشور و ارتباط بیشتر اقتصادی با دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای.