دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

با وجود اینکه طبق آمارهای موجود، رشد اقتصادی در دولت گذشته تقریبا صفر بوده است، آمارهای جدید نشان می دهد دولت سیزدهم 56 درصد بیشتر از میانگین 8 ساله دولت روحانی، اقتصاد را رشد داده است

به گزارش “ایران اقتصادی“، رشد اقتصادی 8 درصدی وعده دولت ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او در ابتدای شروع به کار دولت بود. البته هدف دولت این است که این رشد بدون رکود و همراه با کنترل و کاهش تورم باشد. این میزان از رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه هدفگذاری شد اما دولت روحانی نتوانست رشد 8 درصدی پیش بینی شده را محقق کند.

هرچند برخی از طرفداران دولت قبل مدعی هستند رشد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در سال ۹۵ بالای ۱۴ درصد و در سال پایانی بالای ۶ درصد بوده است.

اما بررسی عملکرد دهه ۹۰ نشان می‌دهد که هم بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران و هم طبق داده‌های بانک مرکزی رشد اقتصادی در دولت قبل تقریباً نزدیک صفر (۰.۴) بود.

این درحالی بود که بانک جهانی نیز رشد اقتصادی 2018 تا 2020 را حدود منفی 7 درصد برآورد کرده بود. در جدول زیر داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی از منفی ۶.8 درصد در سال ۲۰-۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۱-۲۰۲۰ رسیده است. این مقدار رشد هم متعلق به فصل پاییز و زمستان 1400 است که دولت سیزدهم بر سر کار بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بیش از ۵ برابر شد.

داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود. بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹، حدود ۵ برابر شده است.

رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد رسیده در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور ۰.۷ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته‌اند.

همچنین، بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی کشور به ۲.۳ درصد رسید تا متوسط رشد اقتصادی فصلی در دو فصل اول دولت سیزدهم ۳.۲ درصد شود. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت قبل ۲.۲ درصد بوده است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که بر اساس پیش بینی بانک جهانی روند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ را مثبت 2.3 درصد پیش‌بینی کرده، اما دولت سیزدهم از هم اکنون رشد اقتصادی را فراتر از پیش‌بینی‌های بانک جهانی محقق کرده است.

علاوه بر این مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول ١۴٠١ را منتشر کرد و از رشد ٣,٨ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت (رشد اقتصادی کشور) و ۴.٣ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت (رشد اقتصادی غیرنفتی) در فصل بهار سال ١۴٠١ خبر داد.

بدین ترتیب با ثبت رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی در بهار امسال، متوسط رشد اقتصادی فصلی در ۳ فصل اخیر (دولت سیزدهم) به ۳.۳۹ درصد رسیده است.

این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی کشور در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲.۱۷ درصد بود.

بر این اساس، تاکنون دولت رئیسی در ۳ فصل نخست عملکرد خود رشد اقتصادی کشور را نسبت به دولت روحانی بیش از ۵۶ درصد بیشتر کرده یا به عبارت دیگر ۱.۵ برابر کرده است.

حتی اگر دولت به 8 درصد تعیین شده دست پیدا نکند، به دلیل جبران کم‌بودهای دولت قبل خواهد بود. با این حال تلاش دولت همچنان رسیدن به عدد مورد نظر است و تا پایان سال جاری و ابلاغ قانون هفتم توسعه زمان برای تحقق این موضوع وجود دارد.