جمعه؛ 11 فروردین 1402

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مردادماه سال 1401و بررسی 15 رشته فعالیت نشان می دهد که شاخص تولید 11 رشته فعالیت در این ماه رشد و 4 رشته نیز کاهش یافته است؛ همچنین شاخص تولید شرکت‌های بورسی در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل با 8.5 درصد رشد مواجه شد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در این گزارش آمده است: طی مرداد ماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8/6 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 11/5 درصدی مواجه شده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 11 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 4 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات» و «محصولات فلزی به جز ماشین‏ آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر » و « شیمیایی به جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

همچنین طی مرداد ماه 1401 نسبت به ماه قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها رشته فعالیت «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» افزایش در شاخص تولید داشته و ۱۴ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر»، «لاستیک و پلاستیک» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

یکی از مهم ترین دلایل کاهش تولید در مرداد ماه نسبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان شده که در گزارش های ماهیانه نیز شرکت ها به این مشکل اشاره کرده اند.

شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 4/2 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 7/8 درصدی مواجه شده است.

طی مرداد ماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 11/9 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 6/7 درصدی مواجه شده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 4 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «دارو»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «شیمیایی به جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها سه رشته فعالیت «سایر کانی غیر فلزی» ، «کاشی و سرامیک» و «تجهیزات برقی» افزایش در شاخص فروش داشته اند و سایر رشته فعالیت ها با کاهش فروش مواجه شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات» ، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» ، «لاستیک و پلاستیک» و «فلزات پایه» بوده است.

شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 18/2 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 4/7 درصدی مواجه شده است.

در مرداد ماه 1401 شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی 1/4 درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به 44/2 درصد رسید.

گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت 57/1 درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های «دارو» و «لاستیک و پلاستیک» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته اند.