جمعه؛ 11 فروردین 1402

مرکز آمار ایران با بیان نرخ تورم 42.1 درصدی شهریور 1401 برای کل کشور، اعلام کرد: كهگيلويه و بويراحمد با ٤٧.٩ درصد دارای بیشترین و خوزستان نیز با ٣٧.٩ درصد، دارای کمترین میزان نرخ تورم در پایان تابستان بوده اند.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در شهریور ماه ١٤٠١ ، شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ٥٢٥,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢ درصد افزایش نشان می­ دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ لرستان با ٣.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ مرکزی با ٠.٨ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٩,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٥٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٤.٦ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠١، برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (٤٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (٣٧.٩ درصد) است.

خانوارهای شهری

در شهریور ماه ١٤٠١ ، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٥١٥,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢ درصد افزایش نشان می­‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان با ٣.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ مرکزی با ٠.٦ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٨,٤ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (٥٦.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤١.٣ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠١ ، برای خانوارهای شهری به عدد ٤١,٥ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٦.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٦.٩ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در شهریور ماه ١٤٠١ ، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٥٧٩,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٢ درصد افزایش داشته است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ زنجان با ٤.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ های کرمان و سمنان با ١.٠ درصد است. در این ماه استان گیلان با تورم ماهانه ٠.٣- درصد مواجه بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٦,٣ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ هرمزگان (٦٤.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (٤٧.٠ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٤٠١، برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٥,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین (٥٠.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٨.١ درصد) است.