شنبه؛ 05 فروردین 1402

علی جدی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یادداشتی برای "ایران اقتصادی"، پیمان شانگهای را باعث کاهش تکروی و یکه تازی دلار آمریکا در تجارت جهانی دانست و افزود: کشورهای قدرتمندی مانند ایران، روسیه و چین در شانگهای عضویت دارند که می توانند با هم مبادلات تجاری داشته باشند.

پیمان شانگهای یک پیمان منطقه ای است که باعث می شود تکروی امریکا کمتر شود و یکه تازی دلار را تعدیل کند. از سوی دیگر کشورهایی که عضو پیمان شانگهای هستند می توانند از ظرفیت های همدیگر استفاده کنند و با معاملات اقتصادی که انجام می دهند در بحث اقتصادی جهان تاثیرگذار باشند.

کشور ما نیز با عضویت در این پیمان که کشورهای قدرتمندی مانند روسیه و چین در ان عضو هستند و جزو 10 کشور برتر اقتصادی جهان محسوب می شوند، می تواند تبادل تجاری و اقتصادی داشته باشد و خلاء تحریم ها و محدودیت هایی که امریکا و غرب علیه کشور ما ایجاد کرده اند را پْر کند. تنها کشور ما باید بتواند از این ظرفیت ها استفاده کند.

درباره معاهده FATF هم باید گفت که کشورهایی مانند امریکا و غرب با ایجاد چنین معاهده هایی به دنبال منافع خود هستند و با ایجاد این الزامات می خواهند حرف خود را بر دیگر کشورها دیکته کنند، ولی پیمان شانگهای قائل به الزاماتی که امریکا و غرب ایجاد کرده اند نیست.

انها نیز می دانند که امریکا و غرب به دنبال محدود کردن کشورها هستند، از این رو به دنبال استقلال کشورهای منطقه هستند؛ بنابراین بدون محدودیت هایی مانند معاهده FATF به کار و مبادلات تجاری خود ادامه خواهند داد.