پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

احمد امیرآبادی فراهانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی برای ایران اقتصادی، اتصال ایران به سازمان همکاری های شانگهای را باعث ایجاد زمینه دستیابی بخش خصوصی به بازار بزرگ کشورهای عضو این پیمان دانست.

عضویت رسمی کشورمان در سازمان همکاری های شانگهای دستاورد دولت سیزدهم است و از آنجایی که کشورهای عضو این پیمان دارای جمعیت بالایی هستند؛ بنابراین بازار بزرگ در انتظار کشور ما به خصوص بخش خصوصی است.

از سوی دیگر برخی از کشورهای عضو این پیمان نه تنها دارای انرژی هستند، بلکه برخی دیگر مصرف کننده منابع انرژی هستند؛ بنابراین در این حوزه نیز بازار بزرگی به روزی کشورمان گشوده می شود.

از طرف دیگر زمینه ساز صادرات غیرنفتی به این کشورها خواهد بود و ظرفیت بزرگی در این خصوص وجود دارد و با هماهنگی که بین کشورهای عضو مقابل غرب و امریکا وجود دارد می تواند راهی برای خنثی سازی تحریم ها برای کشورمان باشد، از این رو تنها باید کشورمان با کمک بخش خصوصی و افزایش تولید و صادرات و رقابتی عمل کردن از این بازار و پتانسیل استفاده کند.

در زمینه معاهده FATF هم باید گفت این دستاوری برای کشورهای قدرتمند دنیاست تا دیگر کشورها را با این معاهده به استثمار خود در آورند، البته تنها دو بند این معاهده در کشور ما امضا نشده و قرار شد که نمایندگان به آن رای دهند و این هم اتفاق افتاد، اما شورای نگهبان ان را نپذیرفت و موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ولی با این حال، بدون این معاهده هم کشور ما به عضویت رسمی این پیمان درامد و همانطور که بسیاری از مبادلات هم بدون این پیمان انجام شد، می تواند ادامه یابد و اینگونه پیمان ها همانطور که گفته شد بهانه ای برای کشورهاست تا مردم دیگر کشورها را استعمار خود کنند.