جمعه؛ 19 خرداد 1402

علی حدادی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در یادداشتی برای ایران اقتصادی، ظرفیت بالای کشورهای عضو پیمان شانگهای از جمله روسیه، چین و هند را امتیازی برای توسعه مناسبات اقتصادی ایران دانست که می تواند در زمینه خنثی سازی تحریم ها و دلارزدایی از اقتصاد، برای کشورمان کاربرد داشته باشد.

دولت قبل در زمینه پیوستن به پیمان شانگهای کم کاری داشت و تلاش کافی برای پیوستن به این پیمان را نداشت و از ظرفیت های کشورهای همسایه به بهانه برجام و نپیوستن به معاهده FATF غافل مانده بود، اما با دیپلماسی خارجی دولت سیزدهم این اتفاق خوب رقم خورد.

کشورهای عضو پیمان شانگهای در بخش اقتصادی نیز دارای ظرفیت های بسیار خوبی هستند. یکی از این ظرفیت ها استفاده از کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق است. کشورهای بزرگ و با وسعت جمعیتی زیادی مانند روسیه، چین و هند عضو این پیمان هستند.

بنابراین می توانیم از ظرفیت های این کشورها در زمینه اقتصادی استفاده کرده و صادرات غیرنفتی و نفتی داشته باشیم. از آنجایی که این کشورها هم به دنبال دلارزدایی هستند؛ بنابراین می تواند در خنثی سازی تحریم ها موثر واقع شود و در توسعه اقتصادی کشور ما کمک کند.