یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

مصطفی نخعی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی برای ایران اقتصادی با اشاره به لزوم تدوین سازوکارهایی در بین اعضای شانگهای برای انجام مراودات مالی و بانکی،‌ بیان داشت که بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی جهان در سازمان همکاری های شانگهای قرار دارند و از اینرو یک ائتلاف بر علیه تحریم های آمریکا شکل گرفته است.

یکی از اهداف تحریم های غرب بخصوص امریکا منزوی کردن ایران در دنیا و منطقه بود، ولی دیپلماسی هدفمندی که دولت دنبال کرد منجر به عضویت ما در پیمان منطقه ای شانگهای شد که خود یک موفقیت بزرگ محسوب می شود. ایران موفق شد در سازمان شانگهای که نماد ایستادگی در مقابل ناتو و نفوذ امریکا در منطقه به شمار می رود به این موفقیت بزرگ دست پیدا کند و این موضوع نشان می دهد که در مقابل نفوذ ناتو و به طور مشخص امریکا، اتحاد و انسجام خوبی بین کشورهای منطقه در حال شکل گیری است.

مجموعه اعضای سازمان سازمان شانگهای به علاوه ناظرین و کشورهای دیگری که تحت هر عنوانی حضور دارند از نظر وسعت جغرافیایی و جمعیت، در مجموع بزرگترین سازمان همکاری بین المللی محسوب می شود. موضوع مهم دیگر این است که بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی جهان در همین سازمان قرار دارند.

حضور چین و هند به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان انرژی و همچنین روسیه و ایران به عنوان تولیدکنندگان انرژی دنیا، ظرفیتی بی نظیر در عرصه انرژی برای کشورهای عضو شانگهای به وجود می آورد که طبیعتا نقش ایران می تواند بسیار کلیدی، موثر و مهم باشد.

از سوی دیگر بزرگترین کشورهای دنیا که تحت تاثیر تحریم امریکا قرار دارند یعنی ایران، روسیه و تا حدودی چین، جزو اعضای مهم و اثرگذار سازمان شانگهای هستند و همکاری این کشورها می تواند در خنثی کردن تحریم های ظالمانه ای که توسط غرب برای فشار آوردن به این کشورها وضع می شود بسیار اثرگذار باشد.

البته این موفقیت مشروط بر این است که برنامه ای مشخص و سازوکار مناسبی بین کشورها برای مبادلات اقتصادی در عرصه های مختلف به لحاظ عملیاتی و اجرایی، تعریف شود. امیدوارم اعضا با یک برنامه ریزی خوب سازوکارهایی را تعریف کنند تا بتوانند مبادلات تجاری و بانکی خود را به راحتی انجام دهند و هدف شکل گیری این سازمان یعنی جلوگیری از نفوذ غرب در منطقه بویژه امریکایی ها و ناتو را به لحاظ عملیاتی هم اجرایی کنند.

به این ترتیب می توان شاهد تحقق اهداف اقتصادی کنار هم قرار گرفتن این شرکت ها و همچنین شکل گیری ایستادگی در مقابل این تحریم ها و اقدامات ظالمانه ای باشیم که غرب دنبال می کند. آنچه مسلم است این که ما بدون پیوستن به FATF موفق به عضویت در پیمان شانگهای شدیم که اصل موضوع اقدام بزرگی است و نشان می دهد دولت های قبلی بهانه می آوردند.

اما معتقدم باید با توجه به حضور کشورهای تحت تحریم که اتفاقا جزو مهم ترین های شانگهای هستند سازوکارهایی برای مقابله با ابزارهای غرب از جمله FATF ایجاد شود. تعریف این سازوکارها مهم است یعنی اعضا باید روش هایی را برای مقابله با این ابزارهای ساختگی داشته باشند تا بتوانند تحریم های غرب را خنثی کنند.

اگر اعضای شانگهای روش هایی را برای مبادلات تجاری و بانکی خود و خنثی کردن ابزارهای غرب از جمله FATF تعریف نکنند، ممکن است اهدافی که برای این سازمان پیش بینی شده است، تحقق نیابد.