سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

الهویردی دهقانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یادداشتی برای ایران اقتصادی، با اشاره به اینکه از طریق پیمان شانگهای می توان از سیطره یورو اروپا و دلار امریکا و هژمونی یکطرفه این کشورها رهایی یافت، معتقد است که شانگهای آغازی بر مرگ تحریم های ظالمانه امریکا و غرب بر کشورمان خواهد بود.

عضویت رسمی در سازمان همکاری های شانگهای آغازی بر مرگ تحریم های ظالمانه امریکا و غرب بر کشورمان خواهد بود. اکنون بلوک شرق در مقابل بلوک غرب قرار گرفته و این یعنی پایان سیطره غرب بر اقتصاد و صنعت دنیا خواهد بود.

کشورهای مهمی مانند چین، روسیه و هند در پیمان شانگهای عضو هستند و با پیوستن ایران به این پیمان می توان از سیطره یورو اروپا و دلار امریکا و هژمونی یکطرفه این کشورها رهایی یافت.

همچنین کشورهای عضو می توانند دیگر کشورهایی که عضو این پیمان نیستند را از وابستگی به غرب و امریکا نجات دهند. اکنون با شکافی که روسیه و چین با امریکا و غرب پیدا کرده اند، می تواند سرآغاز مناسبت های جهانی اقتصادی و سیاسی باشد.

پیوستن ایران به پیمان شانگهای هم نشان داد که بدون FATF می توان عضو این پیمان شد و می توان با توافقی که با کشورهای عضو انجام می شود، مبادلات تجاری را انجام داد.

کشورهای غربی با اجبار کشورها به عضویت در پیمان هایی مانند FATF به دنبال سیطره بر بخش پولی و مالی کشورها هستند، ولی پیمان شانگهای دیگر به این مرزبندی اهمیتی نمی دهد.