شنبه؛ 05 فروردین 1402

احمد علیرضا بیگی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در یادداشتی برای ایران اقتصادی از فراهم شدن زمینه توسعه تجارت بین المللی کشور سخن گفت و افزود: تجربه تجارت ۹ میلیارد دلاری ایران پس از خروج ترامپ از برجام به ۴ میلیارد دلار کاهش یافته بود که با عضویت در شانگهای می تواند احیاء‌ شود.

امروزه دیگر یکجانبه گرایی امریکا برای تحت تاثیر قراردادن کشورها به بیش از حد خود رسیده است و از این رو در پیمان شانگهای این موضوع اثر خود را به نمایش گذاشته است، بطوریکه اعضای پیمان شانگهای هم به دنبال این هستند تا این یکجانبه گرایی را خنثی کنند.

کشور ما از سال ها پیش در تلاش بود تا عضو پیمان شانگهای شود، ولی کشورهای عضو به دلیل تحریم بودن کشور ما، اجازه عضویت در این پیمان را نمی دادند ولی به واسطه تشدید اختلافاتی بین روسیه و چین با امریکا و غرب و شکل گیری جنگ روسیه و اوکراین و به دنبال آن تحریم روسیه و چین، باعث شد که شرایط مهیا شدن عضویت کشور ما در پیمان شانگهای فراهم شود.

عضویت رسمی کشور ما در پیمان شانگهای دارای مزایای بسیاری از لحاظ سیاسی، امنیتی و به خصوص اقتصادی است. یک سوم اقتصاد جهان مربوط به کشورهای عضو این پیمان یعنی چین، روسیه و هند است؛ بنابراین بازار بزرگی پیش روی ماست و می تواند کشور ما را از بْعد اقتصادی از انزوایی که امریکا و غرب بر ما تحمیل کرده اند، نجات دهد. ما می توانیم از این ظرفیت خوب اقتصادی بالقوه استفاده کرده آن را به بالفعل تبدیل کرده و بهره کافی ببریم.

از انجایی که ایران در شاهراه صادراتی قرار دارد با عضویت در این پیمان باعث می شود ما از قدرت عمل بیشتری برخوردار شویم و در بحث صادرات نفت و گار اثرگذاری بیشتری داشته باشیم. حجم صادرات ما پیش از خروج ترامپ از برجام با این کشورها 9 میلیارد دلار بود، اما بعد از خروج ترامپ از برجام به 4 میلیارد دلار رسید؛ ولی با پیوستن ما به پیمان شانگهای می توانیم این بازار را دوباره بدست اوریم.

وقتی کشور ما در سال 2015 می خواست عضو پیمان شانگهای شود، چین به دلیل اینکه ما عضو پیمان FATF نبودیم، مانع از حضور ما در این پیمان شد اما تحریم چین و روسیه از سوی امریکا و غرب باعث شد که آنها نیز تلاش کنند تا از یکجانبه گرایی خارج شوند و بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین کشورهای عضو به خصوص روسیه و چین تصمیم گرفتند تا بسیاری از قید و بندها را برای پیوستن کشورها به این پیمان مانند عضو نبودن در معاهده FATF را بردارند.

از این رو، عضو نبودن در این معاهده تاثیری در پیوستن کشور ما به این پیمان را نداشت؛ بنابراین در ادامه نیز نپیوستن کشور به معاهده FATF در بحث مبادلات تجاری کشور ما با کشورهای عضو تاثیری نخواهد داشت و با توافقات دو طرفه بین کشورها مبادلات انجام خواهد شد.