پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

کاهش ضریب جینی در سال اول دولت/

با وجود اینکه طبق آمارها، شکاف طبقاتی و درآمدی جامعه در دولت حسن روحانی و به ویژه در سال‌های 93 تا 97 که به بالاترین میزان خود رسید، در سال 1400 و در اولین سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود یافت و آمارها نشان می‌دهد که روند بهبود قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه و ترمیم شکاف طبقاتی در سال 1401، تقویت می‌شود.

به گزارش “ایران اقتصادی، یکی از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه می‌باشد، ضریب جینی است.

همچنین ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید.

ضریب جینی ارقامی بین ۰ تا ۱۰۰ را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد.

به عبارت بهتر، اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برسد، ضریب جینی ۱۰۰ است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.

بررسی آمارهای مرکز آمار از روند تغییرات ضریب جینی در ایران نشان می‌دهد طی سال‌های 1392 تا 1399 که دولت حسن روحانی بر سر کار بود، ضریب جینی در ایران رشد داشته است.

به عبارت دیگر ایران در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی با افزایش شکاف درآمدی رو به رو بوده است.

دولت یازدهم ضریب جینی 0.36 را در سال 1392 تحویل گرفت و تا 1397 به طور متوالی افزایش داد. شاخص ضریب جینی در سال‌های 1399 – 1398 روی عدد 0.40 ثابت ماند.

این در حالی است که با شروع به کار دولت سیزدهم روند این شاخص در سال 1400 نزولی شد. ضریب جینی در پایان سال گذشته به 0.39 کاهش یافت.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، پیش‌بینی می‌شود، امسال نیز ضریب جینی با شدت بیشتری کاهش یابد که نشان دهنده بهبود توزیع درآمد در دولت سیزدهم پس از ۸ سال ناکارآمدی در دولت گذشته است.