جمعه؛ 11 فروردین 1402

علی اکبر کریمی؛ نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی برای ایران اقتصادی، فعالیت سازمان همکاری های شانگهای و پیوستن ایران با این پیمان را باعث به چالش کشیدن هژمونی آمریکا و ابزاری برای تقابل با سیاست های خصمانه این کشور دانست.

پیمان شانگهای شامل کشورهایی از جمله چین، روسیه و هند است که از نظر وسعت و جمعیت بزرگ بوده و دارای سهم اقتصادی بالایی هستند، از طرف دیگر کشورهای حوزه قفقاز هم که عضو این پیمان هستند نه تنها دارای منابع عظیم انرژی هستند، بلکه مسیرهای کریدوری شرق و به غرب را در اختیار دارند و از این جهت وزن پیوستن به این پیمان بسیار بالاست و از نظر توان نظامی، ظرفیت های انرژی، ترانزیت کالا و … برای کشور ما دستاوردهای بالایی دارد. کشور ما با بازار بزرگی روبروست و می تواند وابستگی خود را از غرب کم کند.

هم اکنون سه عضو مهم این پیمان یعنی چین، روسیه و ایران از سوی کشورهای غربی و امریکا تحریم شده اند و عضویت ایران به این پیمان باعث شده تا هم افزایی بین کشورهای عضو ایجاد شده و هژمونی امریکا را به چالش بکشد و ابزاری برای تقابل با امریکا خواهد بود. در عین حال، حضور ایران را در جبهه کشورهای مقابل امریکا و غرب پْرقدرت می کند.

غرب با پیش کشیدن بحث عضویت کشورمان در پیمان FATF به دنبال فشار به ایران است و متاسفانه در دولت قبل هم در این زمینه بسیار منفعلانه عمل شد و هر نوع تحرک بین المللی را منوط به پذیرش پیمان FATF می دانست تا غرب بر ما به لحاظ پولی و بانکی سلطه یابد، اما با امدن دولت سیزدهم این سیاست کنار گذاشته شد و دیپلماسی این دولت نشان داد که بدون عضویت در معاهده FATF هم می توان در سطح بین اللملی فعالیت کرده و صادرات را افزایش داد.