شنبه؛ 05 فروردین 1402

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با هشدار به سوء‌استفاده کنندگان و فراریان مالیاتی، گفت: اجازه نمی‌دهیم افرادی با روش‌ها و ترفندهایی مانند کارت به کارت، دریافت سکه و دلار و ... درآمد خود را کتمان کرده و مالیات نپردازند.

به گزارش “ایران اقتصادی“، داود منظور با تاکید بر افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران با استمرار برخورد با فرارهای مالیاتی، گفت: نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران، مشاغل و اقشار ضعیف ‏تر، فشار مالیاتی وارد شود.

وی افزود: افرادی که با روش ها و ترفندهایی مانند کارت به کارت کردن، دریافت سکه و دلار و … در تلاش برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند، در حقیقت حقوق عامه را نادیده می گیرند. چرا باید صاحبان برخی مشاغل از پرداختن مالیات ممانعت کنند و کارمندان و حقوق بگیران با درآمد ثابت به صورت منظم مالیات بپردازند. باید عدالت مالیاتی برقرار شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در ادامه به تصویب دستورالعمل اجرایی تفکیک حساب های شخصی از تجاری در شورای پول و اعتبار و اعلام آن توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، حساب‏ هایی که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام می ‌شود، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد چرا که تراکنش ‏ها و هرگونه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

منظور افزود: با برنامه ریزی های به عمل آمده، اجازه سوء استفاده به کسانی که به اشکال مختلف در صدد فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند، را نمی دهیم.