یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

مسعود دانشمند؛ عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در یادداشتی برای ایران اقتصادی، حضور ایران در پیمان های منطقه ای مانند شانگهای را در رفع تحریم ها اثرگذار دانست و افزود:‌ استفاده بهینه از اینگونه پیمان ها بر میزان اثر ضدتحریمی شانگهای برای ایران خواهد افزود.

یکی از فعالان اقتصادی با مثبت برشمردن عضویت ایران در پیمان شانگهای یادآور شد: فارغ از تحریم، هرقدر ایران در این پیمان های منطقه ای حضور فعال باشد به نفع اقتصاد ملی ایران است اما مطمئنا عضویت در چنین پیمانی می تواند اثر تحریم ها را نیز تا حدود زیادی خنثی کند. وی افزود: اگر از ظرفیت پیمان های منطقه ای همچون پیمان اکو با عضویت 10 کشور بتوانیم به خوبی استفاده کنیم، بی شک ایران به بازارهای مطمئنی دست پیدا خواهد کرد. این فعال اقتصادی در ادامه یادآور شد: اگر ایران حضوری فعال در پیمان منطقه ای شانگهای داشته باشد،با توجه به مجموع جمعیت کشورهای عضو، می تواند کارهای اقتصادی بزرگی انجام دهد و عملا در برابر تحریم ها و فشارهای غرب مصونیت پیدا کند. تنها کافی است نگاهی به ظرفیت اقتصادی و بازار این کشورها داشته باشیم تا به تنوع تولید و تنوع نیازهای آنان پی ببریم. دانشمند گفت: این تنوع به خودی خود می تواند یادآوری کند که ایران با عضویت در چنین پیمانی به چه ظرفیت بزرگی می تواند دست پیدا خواهد کرد.وی البته یادآور شد که اگر حضور ایران در پیمان شانگهای فعال نباشد عملا تنها به سود سایر کشورهای عضو خواهد بود.