شنبه؛ 05 فروردین 1402

بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری و چگونگی محاسبه مالیات تراکنش‌های بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه شفاف‌سازی کرد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اجرای پروژه مشترکی را در دست دارند که طی آن قرار است حساب های تجاری و شخصی افراد تفکیک شود. دولت قصد دارد با ساماندهی حساب های تجاری، از افرادی که از حساب های بانکی خود در امور تجاری استفاده می کنند ولی اظهارنامه ارائه نمی کنند، مالیات وصول کند.

طی هفته گذشته، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار،‌ قرار است حساب هایی که در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و یا ۳۵ میلیون تومان تراکنش مالی داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناخته شده و مشمول پرداخت مالیات شوند. همچنین اعلام شده بود که از ابتدای مهرماه، ارسال پیامک به صاحبان حساب های تجاری آغاز خواهد شد.

این مسئله در یک هفته اخیر،‌ بحث ها و ابهاماتی را در فضای رسانه ای کشور رقم زده بود. حال سخنگوی بانک مرکزی عنوان کرده که حساب های افراد تنها با احراز دو شرط به صورت همزان،‌ یعنی تراکنش بالای ۳۵ میلیون تومان و بیش از ۱۰۰ واریز در ماه، حساب تجاری تلقی خواهد شد.

وی افزود:‌ همچنین اگر قرار باشد به عنوان نمونه به حسابی یک میلیارد تومان واریز شود ولی تعداد دفعات کمتر از ۳۵ مرتبه باشد، حساب تجاری محسوب نخواهد شد. مبنا، صرفا تعداد “واریز به” حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.

طبق بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.