یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

با وجود رشد ۷۰۰ درصدی فروش نفت/

با وجود فشارهای سنگین تحریمی بر علیه اقتصاد ایران و ایجاد موانع بسیار در مسیر فروش نفت کشورمان طی دوره‌های متمادی، اما فروش نفت ایران هیچگاه متوقف نشده و درآمد نفت و فرآورده‌های آن طی ماه‌های اخیر با ۷۰۰ درصد رشد به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال، منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که در چهار ماهه نخست امسال با افزایش چشمگیر ۶ برابری به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، یکی از اهداف آمریکا در شروع جنگ اقتصادی علیه ایران رساندن صادرات نفت به صفر بود که در عمل در دوره دولت قبل تا حدود زیادی به این هدف نزدیک شد، با این حال هیچگاه به صفر نرسید.

بر اساس گزارش اوپک ایران از محل فروش نفت در سال ۲۰۲۱ افزون بر ۲۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار درآمد کسب کرد. درآمد ایران از محل فروش نفت در این سال نسبت به سال قبل از آن بیش از سه برابر شده بود. ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۷ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده بود.

همچنین، اوپک میزان درآمد نفتی ایران در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را به ترتیب ۵۲.۷۲۸ میلیارد دلار، ۶۰.۵۱۹ میلیارد دلار و ۱۹.۴۰۲ میلیارد دلار برآورد کرده است.

دولت سیزدهم در بودجه 1401 رقم 36 میلیارد دلار را برای سال 2022 پیش‌بینی کرده است. اکنون جدیدترین آمارها نشان می‌دهد در چندماه گذشته از سال جاری وصول درآمدهاي نفتي ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي به رقم ۱۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بيشتري صادر كند هم اينكه پول فروش آن به كشور بازگشته كه به معناي موفقيت دولت در دور زدن تحريم‌هاي نفتي است.

همچنین، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی است.

به عبارت دیگر، می توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده که از افزایش چشمگیر ۶ برابری حکایت دارد.

به رغم افزایش درآمدهای نفتی رویکرد دولت سیزدهم، کاهش وابستگی بودجه به نفت و کاستن از سهم و جایگاه نفت و افزودن بر وزن مالیات و کاهش هزینه‌ها بوده است. اگر چنین نبود به موازات افزایش درآمدهای نفتی هزینه‌هایش را نیز افزایش می‌داد.

در جدول زیر میزان رشد هزینه‌ها از 1398، یعنی یکسال بعد از خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی تا بودجه 1401 آمده است. البته عدد سال جاری همان است که در لایحه بودجه آمده بود. از آنجایی که هنوز جداول بودجه منتشر نشده به همان عدد لایحه استناد می‌شود.

طبق جدول فوق دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از کسری بودجه و خلق پول و افزایش نقدینگی میزان هزینه‌ها را حدود ۹ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان در نظر گرفته است که به طور تقریبی ۴۷ هزار میلیارد تومان از سال گذشته بیشتر است.

وقتی تراز عملیاتی امسال و سال گذشته را مقایسه کنیم مشخص می‌شود که رویکرد دولت جلوگیری از کسری بودجه است. تراز عملیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود منهای ۴۶۴ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در بودجه سال جاری تراز عملیاتی منهای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این موضوع گام مثبتی در راستای کنترل افزایش نقدینگی و کاهش تورم است.