دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 7 هزار شرکت صوری خبر داد که تشکیل دهندگان این شرکت های کاغذی، از آنها به منظور فرار مالیاتی استفاده می‌کردند و افزود: باید به سراغ 10 درصدی برویم که 90 درصد فرارهای مالیاتی را انجام می‌دهند.

به گزارش “ایران اقتصادی“، داود منظور از شناسایی 7 هزار شرکت صورتی برای فرار مالیاتی خبر داد و افزود: به دنبال شناسایی ذی نفعان اصلی این شرکت ها برای مطالبه مالیاتی هستیم.

رئيس سازمان مالياتي کشور نظام مالیاتی باید به سمتی برود که عمده درآمد‌های مالیاتی از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شده و فشار بر مودیان منضبط به حداقل برسد.

وی از کاهش 5 درصدی نرخ مالیات بخش های تولید در سال جاری خبر داد و افزود: همچنین معافیت مالیاتی درآمد‌های شرکت‌های بورسی در صورت افزایش سرمایه، معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و تقسیط بلندمدت مشاغل آسیب دیده از کرونا از دیگر حمایت‌های نظام مالیاتی از بخش تولید محسوب می‌شود.

منظور جرم انگاری فرار مالیاتی و تعیین مجازات کیفری برای آن را از جمله مهم ترین اصلاحات صورت گرفته قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ دانست و بیان داشت: باید به سراغ ۱۰ درصدی برویم که ۹۰ درصد فرار مالیاتی را شکل می‌دهند.