جمعه؛ 19 خرداد 1402

دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود در یکسال گذشته، انضباط پولی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد. این دولت همچنین با صرفه‌جویی در مخارج خود و توقف روند دولت روحانی در استقراض از منابع بانک مرکزی، موفق شد تا در یکسال اخیر حدود 20 درصد نرخ تورم را نیز کاهش دهد. بانک مرکزی اعلام کرده که به عنوان یک هدف، کاهش سرعت رشد نقدینگی به 30 درصد را در سال‌جاری برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش “ایران اقتصادی“، یکی از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه سیاست گذاری پولی، جلوگیری از بی انضباطی و افزایش رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها است.

در این بخش، گزارش ها نشان می دهد که دولت سیزدهم با محور قرار دادن جلوگیری از ادامه استقراض دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، توانسته است مسیر گذشته دولت قبل در رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها را متوقف و مهار کند.

هر چقدر دولت برای تامین مالی و جبران کسری بودجه خود به سراغ منابع بانک مرکزی و بانک ها برود، در واقع چاپ پول صورت می گیرد که نتیجه آن رشد نقدینگی و افزایش خلق پول بانک ها و در نهایت فشارهای تورمی به جامعه خواهد بود.

بنابراین دولت سیزدهم تلاش کرد تا با استفاده از روش های غیرتورمی و کاهش میزان مخارج خود و همچنین نظم بخشی به سیاست گذاری پولی خود، جلوی سرعت رشد نقدینگی را بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی به 30 درصد در سال جاری، برنامه ریزی کرده است.

مسیر مهار تورم در دولت سیزدهم

تازه ترین آمار منتشره بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان تیرماه، نشان می‌دهد رشد پایه پولی در تیرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته، ۲۶.۲ درصد بوده است. این مولفه در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ ۴۲.۶ رسیده بود.

بر اساس این گزارش، همچنین رشد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد ۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است.

️افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه دار خواهد بود.

موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.