جمعه؛ 19 خرداد 1402

کارنامه یکساله دولت سیزدهم/

رشد و رونق اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امری سخت و بسیار مشکل است. به ویژه اینکه بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعه یافته با جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازهای اقتصاد خود را برآورده می‌کنند. در همه دنیا از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌شود و بدون آن توسعه و پیشرفت خیلی امکان پذیر نیست.

به گزارش “ایران اقتصادی“، مسئله سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران نیز امری ضروری و انکار ناپذیر است. به همین خاطر یکی از شاخص‌های موفقیت دولت‌ها به شمار می‌رود. دولت سیزدهم نیز اهمیت مضاعفی برای این نوع سرمایه‌گذاری قایل است. با این حال این موضوع در چارچوب روایت و رویکرد متفاوت آن به سیاست خارجی قابل فهم است. این دولت از ابتدا گفته است که اقتصاد را به برجام به عنوان مهمترین مسئله خارجی حال حاضر کشور گره نخواهد زد، با این حال همواره بر تداوم مذاکرات تا احیای توافق و رفع تحریم‌ها تأکید دارد.

در حدود یک‌سالی که از شروع به کار آن می‌گذرد اقداماتی که در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده، به ویژه در مقایسه با دولت گذشته قابل توجه است. این دولت توانسته که با اطمینان‌بخشی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی چشم‌انداز مثبتی در این مورد رقم بزند. بر اساس آمارهای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مجوزهای معتبر صادرشده برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در یک سال اول دولت به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که در سال آخر دولت سیزدهم کمتر از ۲.۴ میلیارد دلار بود.مجوزهای معتبر بیانگر سرمایه‌گذاری‌هایی است که اجرای آنها شروع شده و احتمال وقوع‌شان زیاد است هرچند هنوز به طور کامل مبلغ مورد توافق وارد اقتصاد کشور نشده باشد.

این در حالی است که ارزش کل طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال اول دولت سیزدهم ۸.۹ میلیارد دلار بوده است. البته به جز مجوزهای معتبر سرمایه گذاری خارجی احتمال تحقق بخشی از سایر مجوزها نیز وجود دارد. بدین ترتیب با فراهم شدن شرایط مطلوب‌تر، سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۴.۸ میلیارد دلارخواهد بود. البته لازم به توضیح است که این ارقام و اعداد به معنای جذب کامل در یک سال اخیر نیست بلکه حاکی از ارزش کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است که در این مدت مجوز گرفته‌اند و عملیات اجرایی آنها شروع شده است.

با این حال مقایسه آن با سال گذشته، یعنی سال آخر دولت حسن روحانی از دو جهت مهم است: یکی اینکه در یک سال اول دولت سیزدهم شرایط ایران از نظر رفع تحریم‌ها نسبت به سال گذشته تفاوت زیادی نکرده و اوضاع همچنان همانند سال 1399، یعنی آخرین سال دولت دوازدهم است. همچنین تعداد مجوزها و ارزش دلاری آنها در سال اول دولت آیت الله ابراهیم رئیسی تفاوت قابل توجهی با سال آخر دولت حسن روحانی دارد، که این امر بیانگر رویکرد درست دولت کنونی در امر سیاست‌گذاری و موفقیت نسبی آن از این نظر است.

​​​