یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

یکی از فاکتورهای موثر در رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد کشورهای جهان، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهاست در این گزارش، کشورهایی که بالاترین رتبه را در تولید ناخالص داخلی اسمی دارند، از سوی گزارش صندوق بین‌المللی پول، معرفی شده‌اند.

به گزارش «ایران اقتصادی» و به نقل از بلومبرگ، در این گزارش، آمریکا با تولید ناخالص داخلی 22.49 تریلیون دلاری در جایگاه نخست جهان ازنظر این شاخص قرار گرفته است. چین نیز با تولید ناخالص داخلی 16.4 تریلیون دلاری در جایگاه دوم قرار گرفته و پس از آن ژاپن با تولید ناخالص داخلی 5.27تریلیون دلاری قرار دارد. چهارمین کشور جهان از نظر میزان تولید ناخالص داخلی آلمان با رقم 4.30 تریلیون دلاری است و پس از آن هندوستان و بریتانیا به ترتیب با تولید ناخالص داخلی 3.21تریلیون دلاری و3.2 تریلیون دلاری جای گرفتند.

طبق این گزارش، فرانسه هفتمین کشور جهان از نظر میزان تولید ناخالص داخلی است و میزان این شاخص در این کشور به 2.78 تریلیون دلار می رسد. ایتالیا با تولید ناخالص داخلی2.07  تریلیون دلاری در جایگاه هشتم جهان قرار گرفته است و پس از آن، برزیل جای گرفته است. میزان تولید ناخالص داخلی در این کشور که نهمین کشور جهان از نظر این شاخص به شمار می رود،1.87 تریلیون دلار است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود دهمین کشور برتر جهان از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی را کانادا عنوان کرده است. میزان تولید ناخالص داخلی کانادا 1.71 تریلیون دلار عنوان شده است.