دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس از افزایش سود سهام عدالت امسال به دو میلیون تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش “ایران اقتصادی“، پیمان حدادی در این زمینه بیان داشت: سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت توزیع شد و امسال پیش‌بینی می‌شود ۶۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع شود.

دستیار ویژه سهام عدالت رئیس سازمان بورس بیان داشت: یعنی سود یک میلیونی سال گذشته برای هر نفر به دو میلیون تومان افزایش می‌یابد.