یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم ماهانه بخش مسکن تهران به میزان 6.5 درصد خبر داد و اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه بخش مسکن تهران در مردادماه نسبت به تیرماه با کاهش به 1.8 درصد رسید.

به گزارش “ایران اقتصادی“، در مرداد ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد ماه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (٨.٣ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه‌ به نقطه

همچنین در مرداد ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٤,٠ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل (٤٥.٢ درصد) ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش تورم سالانه

نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران به عدد ٢٨,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٧,١ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت آپارتمان­‌های مسکونی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران

طی مرداد ماه ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به ترتیب به ٤٥١٤٨٠ و ٤٢٨٣٩٥ هزار ریال رسید.

در این ماه، منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ٨٥٤٤٩١ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٢٢٦٧٥ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.