دوشنبه؛ 15 خرداد 1402

سخنگوی گمرک اعلام کرد:

سخنگوی گمرک در تشریح تجارت یکساله دولت سیزدهم اظهار داشت: از زمان استقرار دولت سیزدهم در مدت یک سال اخیر، میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور با 161 میلیون تن، به 109 میلیارد دلار رسید.

به گزارش «ایران اقتصادی»، سید روح اله لطیفی افزود: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم در شهریور سال 1400 تا پایان مرداد سال جاری 161میلیون و 64 هزار تن کالا به ارزش 108میلیارد و 868 میلیون دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که این میزان نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته از لحاظ وزنی 3 درصد و از لحاظ ارزش 30 درصد با رشد همراه بوده است.

وی افزود: سهم صادرات کالاهای ایرانی  در دولت سیزدهم، 121میلیون و 176 هزار تن کالا به ارزش 52میلیارد و 296 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه بدون تغییر در وزن (کمتر از یک درصد)، 27 درصد در ارزش، افزایش داشته است.

لطیفی در خصوص میزان واردات در دوره یکساله  فعالیت دولت سیزدهم گفت: 39 میلیون و 888 هزار تن کالا به ارزش 56 میلیارد و 572 میلیون دلار، از ابتدای شهریور سال قبل تا پایان مرداد 1401از گمرکات اجرایی کشور ترخیص و وارد زنجیره تامین و توزیع شد که نسبت به مدت مشابه 13 درصد در وزن و 31درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

وی توضیح داد: در یک سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی نسبت به مدت مشابه، پنج میلیون و 85هزار تن کالا و 24میلیارد و 302 میلیون دلار بیشتر، تبادل تجاری صورت گرفته که 4میلیون و 683 هزار تن از این میزان  و ارزش 13میلیارد و 215 میلیون دلار مربوط به افزایش  واردات در دولت سیزدهم بوده و 402هزار تن از لحاظ وزن  و 11میلیارد و 87 میلیون دلار از لحاظ ارزش نیز مربوط به صادرات بوده است.

لطیفی در پایان گفت: میزان ترانزیت کالاهای خارجی از کشورمان در این بازه زمانی یکساله نیز به بیش از 13 میلیون و  850هزار تن رسیده است که این میزان در بازه زمانی یکساله، بالاترین حد نصاب در تاریخ کشور بوده است.

اخبار مرتبط