سه‌شنبه؛ 16 خرداد 1402

نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۱۶ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی را مشخص کردند.

به گزارش “ایران اقتصادی“، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 6 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 16 این طرح با 144 رأی موافق، 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 16 این طرح آمده است:

رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد.

رئیس کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگوست.

همچنین رئیس کل عهده دار وظایف زیر است:

1. نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی؛

2. سخنگویی بانک مرکزی و هیات‌‌عالی؛

3. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

4. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛

5. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛

6. طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیات عالی جهت تصویب؛

7. پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیات عالی؛

8. سایر وظائف محوله از سوی هیات عالی.

تبصره 1

‌رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره 2

‌اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌ جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس‌کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس‌کل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس‌کل می‌باشد.